Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Проблеми при оформленні паспортів громадянина України особам, котрі досягли 14-ти або 16-тирічного віку та мешкають в Криму

У березні поточного року КПГ здійснила моніторинг дотримання прав громадян при оформленні документів у територіальних органах ДМС України та центрах надання адміністративних послуг у м. Херсон.

Встановлено, що під час оформлення паспортів громадян України особам, котрі досягли 14-ти або 16-тирічного віку та мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим, до паспортних даних не додається місце реєстрації постійного проживання.

Зокрема, такі порушення виявлено при оформленні документів у центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс» ДП «Документ» м. Херсон.

На запит КПГ до Державної міграційної служби України з приводу законності таких дій ДТСУ і центрів надання адміністративних послуг отримано пустопорожню відповідь за підписом заступника голови ДМСУ Т. В. Нікітіної.

Дивно, але правдиво: викладена у відповіді інформація не містить відповіді на питання про те, чому при оформленні паспортів громадянина України особам, котрі досягли14-ти або 16-тирічного віку та мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим, до документів не вноситься інформація про місце проживання таких осіб.

Замість цього з відповіді безпосередньо випливає, що на сьогодні невнесення до паспорту громадянина України, котрий мешкає на тимчасово окупованій території, відомостей про його місце проживання обумовлене, насамперед, тим, що довідки, надані незаконно створеними органами влади на тимчасово окупованій території, не визнаються в Україні.

У такій ситуації, на думку ДМСУ, для внесення до паспорту громадянина України, котрий мешкає на тимчасово окупованій території, відомостей про його місце проживання необхідна інформація з державного реєстру виборців, що може бути використана для фіксації таких даних у паспорті на підставі частини 3 статті 6 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території». За умов відсутності такої інформації здійснити реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України відповідно до законодавства України не виявляється неможливим.

Така позиція ДМСУ протирічить не лише діючому законодавству України, але й міжнародному праву, що регламентує режим воєнної окупації.

Цей висновок ґрунтується на аналізі експертами юридичного сектору «Кримської правозахисної групи» нормативно-правової бази, що регламентує діяльність органів ДМСУ з видачі паспортів громадянина України та проведенню реєстрації місця проживання тих осіб, котрі їх отримують.

Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;

Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Положення про Державну міграційну службу України / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360;

Порядок оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 289;

Порядок оформлення і видачі паспорту громадянина України, затвердженого наказом МВС України № 320 від 13.04.12.2012;

Правила реєстрації місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженим наказом МВС України 22.11.2012 № 1077 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2109/22421)

По-перше, оскільки органи місцевого самоуправління не діють на тимчасово окупованій території України, територіальні органи ДМСУ зобов’язані застосовувати законодавство країни, яким регулюється процедура проведення реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території та внесення даних про нього до паспорту громадянина України, що надається вперше.

Діючи виключно у правовому полі України, територіальні органи ДМСУ з метою захисту конституційних прав громадян України, котрі постійно мешкають на тимчасово окупованій території АР Крим, не тільки мають право, але й зобов’язані:

здійснити одночасну реєстрацію особи за місцем проживання при наявності відповідної заяви від неї;

подати інформацію про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території АР Крим на підставі різноманітних відомостей про реєстрацію батьків, що містяться в їхніх паспортах та інших документах (виписки з Державного реєстру виборців, пояснення громадян, медичні документи, фотографії, відеозаписи та інше) і співпадають з інформацією, викладеною у довідках, наданих окупаційною владою Криму, оскільки ДМСУ є як розпорядником Державного демографічного реєстру, так і органом, що здійснює видачу паспорта громадянина України.

По-друге, територіальні органи ДМСУ мають право встановити факт проживання особи на тимчасово окупованій території на підставі довідок, наданих громадянам України незаконно створеними органами Республіки Крим РФ.

Висновок ДМСУ про неможливість документального  підтвердження місця проживання особи на тимчасово окупованій території АР Крим, серед іншого, й на підставі довідок, виданих незаконно створеними органами Республіки Крим, не відповідає нормам міжнародного права, шо регламентують режим воєнної окупації, а також практиці Європейського суду з прав людини.

Як-от, згідно практиці Європейського суду з прав людини, а також Консультативного висновку Міжнародного суду (ООН) у справі Намібії, не можуть визнаватися недійсними усі документи, надані на окупованій території, оскільки це може зашкодити правам мешканців цієї території. Вони можуть бути використані державами для захисту прав і інтересів осіб, котрі мешкають на таких територіях.

Тобто, інформація, викладена у довідках, наданих незаконно створеними окупаційними органами, може бути використана як додаткове джерело відомостей на підтвердження місця проживання неповнолітнього при наявності інших даних (зокрема, заяви батьків, штампу в паспорті батьків про реєстрацію їхнього місця проживання, відомостей про батьків з Державного реєстру виборців, пояснень громадян тощо).

При цьому, виходячи з рішень міжнародних судів, використання Україною актів окупаційної влади в обмеженому контексті для захисту своїх громадян, мешканців окупованих територій, жодним чином не вказує на те, що наша країна визнає легітимність окупаційної влади РФ.

Зазначена позиція ДМСУ обумовлює протиправність дій як територіальних органів Державної міграційної служби, так і центрів надання адміністративних послуг із невнесення до паспортів громадян України, що досягли 14-ти або 16-тирічного віку, мешканців тимчасово окупованої території АР Крим, відомостей про місце проживання.

Більш того, такі дії, фактично, дискримінують вказану категорію громадян, які досягли 14-ти і 16-тирічного віку, відносно інших громадян України, котрі вперше отримують паспорт на решті території України.

Відсутність у паспорті реєстрації місця проживання не лише дискримінує неповнолітніх громадян України, котрі залишилися на тимчасово окупованій території, але й може стати на заваді реалізації ними своїх прав (право на освіту, безкоштовне медичне обслуговування, користування банківськими послугами тощо)

Враховуючи вищевикладене, громадська організація «Кримська правозахисна група» з метою захисту конституційних прав громадян, котрі мешкають на тимчасово окупованій території України, подала до окружного адміністративного суду м. Київ позов до ДМСУ, де визначила наступні вимоги:

  • визнати протиправними дії органів Державної міграційної служби України щодо відмови у здійсненні реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території та внесення даних про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України в паспорт громадянина України особам, котрі досягли 14-ти або 16-тирічного віку.
  • зобов’язати при видачі паспорта громадянина України вперше особі, котра досягла 14-ти або 16-тирічного віку, здійснювати реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України та заносити інформацію про реєстрацію місця проживання до паспорту громадянина України.

Складно припустити, коли саме інститут «реєстрації за місцем проживання» набуде довгоочікуваної демократичної форми, яка б відбивала не лише ефективні напрацювання найбільш успішних країн Європи, але й враховувала б національні особливості функціонування соціальної системи України в умовах неоголошеної війни з РФ.

З зв’язку з цим, з метою створення додаткових гарантій дотримання конституційних прав громадян України, котрі мешкають на її тимчасово окупованій території, пропонується ДМСУ розробити відомчі Методичні рекомендації з проведення реєстрації місця проживання громадян на тимчасово окупованій території України, які б відповідали нормам національного законодавства України та міжнародного права, що регулює режим воєнної окупації.

0019 ДМС запит по паспортам 03.05.17 – Відповідь

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Scroll to Top