Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Первинні дії громадян України з повернення майна, вилученого при гласному огляді помешкання

 Співробітники оперативних підрозділів МВС і ФСБ РФ в Криму повсякчасно застосовують практику проведенні оперативно-пошукового заходу – гласного огляду помешкання громадян на підставі судових рішень. Внаслідок порушення російського законодавства, що де-факто діє на тимчасово окупованій території АР Крим, такий огляд помешкання здійснюється у примусовому порядку, без згоди громадян.

Під час гласного огляду помешкання громадян України незаконно, без згоди громадян, відбуваються дії з примусового виявлення та вилучення різноманітних об’єктів – предметів, документів тощо.

Для з’ясування послідовності та змісту дій, спрямованих на повернення незаконно вилученого у Вас майна під час здійснення такого обстеження помешкання, вкрай необхідно знати про наступне.

У випадку вилучення майна (документів, предметів, матеріалів) під час проведення огляду помешкання посадова особа, котра здійснила вилучення, має скласти протокол відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства РФ (пункт 1 частини 1 статті 15 Федерального закону від 15 серпня 1995 року № 144-ФЗ «Про оперативно-пошукову діяльність» (далі – ФЗ «Про ОПД»).

У випадку неотримання Вами такого протоколу необхідно зафіксувати у вільній формі основні тези його змісту для предметного обґрунтування Ваших наступних вимог з повернення вилученого майна, а саме: коли, ким та у кого, за якою адресою та на підставі рішення якого суб’єкту (суду чи керівника органу, що здійснює оперативно-пошукову діяльність) був зроблений огляд помешкання, перелік учасників оперативно-пошукового заходу, вилучених під час його проведення речей і документів, їхніх завірених копій, а також електронних носіїв інформації, що містять копії вилученої інформації.

Для визначення первинних дій з повернення вилученого у Вас майна необхідно враховувати, що ФЗ «Про ОПД» не передбачає процедуру такого ґатунку.

Разом з тим, особа, котра вважає, що дії органів, що здійснюють оперативно-пошукову діяльність, призвели до порушення її прав і свобод (зокрема, й права власності на майно), вправі оскаржити ці дії у органі вищої інстанції, який здійснює оперативно-пошукову діяльність, – у прокураторі  чи у суді (частина 2 статті 5 ФЗ «Про ОПД»).

Більш того, ініціювати повернення майна його власник може шляхом оперативного звернення безпосередньо до керівника того оперативно-пошукового органу, чия посадова особа здійснює огляд помешкання, на основі статті 33 Конституції РФ і статті 2 ФЗ від 02.05. 2006 № 59-ФЗ «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації». Ця посадова особа несе персональну відповідальність за дотримання законності під час організації та проведення оперативно-пошукових дій (стаття 23 ФЗ «Про ОПД»).

В заяві про повернення майна, вилученого при гласному огляді помешкання, необхідно зазначити наступне: коли, ким та у кого, за якою адресою та на підставі рішення якого суб’єкту (суду чи керівника органу, що здійснює оперативно-пошукову діяльність) було проведено обстеження помешкання. Яке конкретно майно було вилучено. Чи надавалися власнику майна завірені копії вилучених у нього документів, а також електронні носії інформації, що містять копій вилученої інформації. Чи поверталось будь-яке майно з того, що було вилучено. Базуючись на принципі непорушності права власності, закріпленому статтею 35 Конституції РФ, необхідно вимагати повернення вилученого майна.

З шаблоном заяви про повернення манни на ім’я керівника оперативно-пошукового органу, розробленим юристами КПГ, можна ознайомитися тут (шаблон заявления о возврате имущества)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Scroll to Top