Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Дії із повернення майна, вилученого під час обшуку та виїмки

 

Кримінально-процесуальним кодексом РФ передбачено, що вилучене під час обшуку та виїмки майно – предмети, документи та цінності – слідчий, дізнавач, орган дізнання зобов’язані оглянути з метою виявлення слідів злочину, з’ясування інших обставин, значливих для кримінальної справи (статті 176177 та 180 КПК РФ).

За результатами огляду слідчий, дізнавач, орган дізнання доходять рішення щодо визнання таких предметів, цінностей чи документів речовим доказом, а також щодо долучення їх до матеріалів кримінальної справи та умов зберігання, про що виноситься відповідна постанова (частина 2 статті 81 КПК РФ).

Вилучені в процесі досудового впровадження, але не визнані речовими доказами цінності, предмети, електронні носії інформації включно, а також документи підлягають поверненню особам, у котрих вони були вилучені (частина 4 статті 81 КПК РФ).

Проте, термін повернення такого майна власникам законом не визначений, що призводить до зловживань з боку осіб, котрі здійснюють попереднє розслідування: вони можуть повернути вилучене ними майно лише тоді, коли, на їхню думку, відомості про вказані речі закріплено у матеріалах кримінальної справи та необхідність їхнього знаходження у справі вичерпано.

Більш того, законом не передбачено повідомлення особи про визнання чи невизнання речовим доказом вилученого у нього майна.

Саме тому для своєчасного отримання усієї необхідної інформації про правовий статус вилученого у Вас майна необхідно оперативно заявити клопотання про його повернення у повному обсязі.

Власник майна має право самостійно або через свого адвоката (захисника) чи то представника звернутися до слідчого, дізнавача або органу дізнання із клопотанням щодо повернення вилученого під час обшуку або виїмки майна (стаття 119 КПК РФ).

Таке клопотання може бути заявлено у будь-який момент попереднього розслідування у кримінальній справі. Письмове клопотання додається до кримінальної справи, а усне заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання (частина 1 статті 120 КПК РФ).

Готуючи клопотання про повернення майна, використовуйте відомості про його вилучення, зафіксовані в протоколі обшуку чи виїмки, копії яких Вам мали видати по закінченню зазначених слідчих дій (частина 15 статті 182, частина 2 статті 183 КПК РФ).

Клопотання про повернення вилученого майна має бути розглянуто та вирішено прямо-таки після його заяви. У випадках, коли негайне прийняття рішення щодо клопотання, заявленого у процесі попереднього розслідування, неможливо, воно має бути вирішено не пізніше трьох діб з дня його заяви (стаття 121 КПК РФ).

Про ухвалення клопотання про повернення майна чи про повну або часткову відмову в його ухвалі орган дізнання, дізнавач, слідчий виносять постанову, що доводиться до відому особи, котра заявила клопотання (стаття 122 КПК РФ).

Відхилення клопотання позбавляє заявника права знову заявити клопотання (частина 2 статті 120 КПК РФ).

Доречно заявляти повторні клопотання про повернення майна після реалізації дій з отримання об’єктивних відомостей про його правовий статус в кримінальній справі. Наприклад, шляхом заяви клопотання про ознайомлення із постановою слідчого щодо визнання вилучених у Вас предметів, цінностей чи документів речовими доказами та врученні Вам копії такого рішення.

Під час підготовки повторного клопотання необхідно враховувати та використовувати відомості, що містяться у постанові про повну чи часткову відмову у задоволенні Вашої вимоги повернути вилучене у Вас майно.

Рішення органу дізнання, дізнавача і слідчого з клопотання  щодо повернення вилученого майна може бути опротестовано прокурору або в суд (статья 122 КК РФ).

Зразок клопотання, розроблений юристами КПГ, можна скачати за посиланням: Шаблон–клопотання–про–повернення–майна вилученого–при–обшуку.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Scroll to Top