Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Про нас

Кримська правозахисна група (КПГ) – ініціатива представників правозахисних організацій, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом залучення широкої уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на території Кримського півострова.

Кримська правозахисна група розпочала свою роботу в серпні 2015 року.

КПГ у своїй діяльності керується, в першу чергу, нормами основних документів у сфері прав людини, а саме: Загальною декларацією прав людини, Гельсінським Заключним Актом, Конвенцією про захист прав людини та основних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальних і культурні права та іншими.

Основні завдання КПГ:

1) збір та аналіз інформації щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму;

2) широке інформування органів влади, міжнародних організацій, міжурядових структур, неурядових організацій, засобів масової інформації та інших цільових груп шляхом публікації та поширення аналітичних та інформаційних матеріалів про ситуацію з правами людини в Криму;

3) сприяння захисту прав людини і дотримання норм міжнародного права в Криму;

4) підготовка рекомендацій для органів влади та міжнародних структур у сфері прав людини;

5) забезпечення присутності «теми прав людини в Криму» в інформаційному просторі.

При підготовці та розповсюдженні інформації КПГ керується принципами об’єктивності, достовірності та своєчасності.

 

Scroll to Top